صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

از اینجا بروم برزخ و دیگر برنگردم!

آقای علامه طباطبایی رحمه‌اللّه از استاد ما، مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی نقل می‌کردند که فرموده بود: از خدا خواسته‌ام از اینجا بروم برزخ، و از برزخ دیگر برنگردم.
مقصود ایشان را نمی‌دانستیم. ایشان قبل از اذان صبح بیدار می‌شد. رفتیم دیدیم وفات کرده است، آن‌وقت فهمیدیم که از اینجا بروم برزخ و برنگردم، یعنی چه.

در محضر بهجت، ج۱، ص ۲۲۴

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها