صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

نهایت فقر در اوج بیماری

روزی مرحوم شیخ شریعت اصفهانی برای عیادت به منزل مرحوم مامقانی بزرگ می‌رود و می‌بیند ایشان لحاف پاره‌پاره‌ای روی خود انداخته، و آشی برای او حاضر می‌کنند که مناسب مریض نبوده است؛ لذا به مرحوم مامقانی اعتراض می‌کند که این چه لحاف و چه آشی است؟! ایشان می‌فرماید: از که دزدی بکنم؟ از که دزدی بکنم؟!
بعد از آن جریان، بارها به آقازاده خود شیخ ابوالقاسم رحمه‌الله وجهی می‌داده که برای ایشان ببرد.

در محضر بهجت، ج۱، ص ۲۸۲

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها