صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

ذکر عملی

باسمه تعالی
هیچ ذکری، بالاتر از «ذکر عملی» نیست؛ هیچ ذکرِ عملی، بالاتر از «ترک معصیت در اعتقادیات و عملیات» نیست. و ظاهر این است که ترک معصیت به قول مطلق، بدون «مراقبه دائمیه»، صورت نمی‌گیرد.
والله الموفق
العبد محمدتقی البهجة

به‌سوی محبوب، ص۴۰

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها