صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

آخوند ملا فتح‌علی رحمه‌الله ادامه خواب را می‌گوید

مرحوم شیخ فضل‌الله نوری می‌گوید: خوابی دیدم و برای تعبیر آن نزد مرحوم آخوند ملا فتح‌علی سلطان آبادی رفتم. همین که مقداری از خواب را برای ایشان نقل کردم، فرمود: خوب می‌دانم، بعدش هم این بود و این بود و تا آخر خواب را برای من نقل نمود و بعد تعبیر کرد.
آخوند شخصیت عجیبی بوده است. وای بر ما اگر معنویت و روحانیت را مقدمه و وسیله رسیدن به مادیات و فانیات قرار دهیم!

در محضر بهجت، ج۱، ص ۲۶۳

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها