صفحه اصلی

در حال بارگیری...
مناسک حج

اعمال و احکام حج تمتّع‏

مقدمه

«۲۴۳» حج تمتّع چنانکه گذشت از دو قسمت تشکیل می‏‌شود: عمره تمتّع و اعمال حج؛ و کسی که عمره تمتّع را انجام دهد، باید اعمال حج را به دنبال آن انجام دهد چه حج او مستحبی باشد و چه واجب، چه نیابی باشد و چه غیر آن.

«۲۴۴» اعمال عمره تمتّع از پنج عمل به ترتیب ذیل تشکیل می‏‌شود:
۱. احرام در میقات ۲. طواف ۳. نماز طواف ۴. سعی بین صفا و مروه ۵. تقصیر (یعنی گرفتن مقداری از ناخن یا کوتاه کردن مو) و اعمال حج از سیزده عمل به ترتیب ذیل تشکیل می‌‏شود:

۱. احرام در مکه مکرّمه
۲. بودن در «عرفات» (وقوف عرفات) از اوّل ظهر روز نهم ذی الحجة تا غروب
۳. بودن در «مشعر» (وقوف مشعر) از طلوع فجر روز عید قربان تا طلوع آفتاب و شب آن بنا بر احتیاط
۴. زدن سنگ ریزه به «جمره عَقَبه» در روز عید قربان در منی
۵. قربانی در روز عید در منی
۶. تراشیدن سر یا گرفتن مقداری از مو یا ناخن در منی
۷. طواف
۸. نماز طواف
۹. سعی بین صفا و مروه
۱۰. طواف نساء
۱۱. نماز طواف نساء
۱۲. ماندن شب در منی در شب یازدهم و دوازدهم و برای بعضی افراد شب سیزدهم نیز لازم می‌‏شود
۱۳. زدن سنگ ریزه به «جمره اوُلی» و «جمره وُسطی» و «جمره عقبه» در روز یازدهم و دوازدهم. و افرادی که شب سیزدهم را در منی مانده باشند، روز سیزدهم نیز رمی می‌‏نمایند.

فاصله و زمان عمره تمتّع و اعمال حج‏

«۲۴۵» ۱. عمره تمتّع باید در ماه‌های حج: شوّال ذی القعده، ذی الحجّه، قبل از اعمال حج واقع شود و اعمال حج در وقت مقرّر، یعنی از حدود روز هشتم به بعد شروع و در وقت مقرّر یعنی دوازدهم یا سیزدهم ذی الحجه، خاتمه می‏‌یابد.

«۲۴۶» ۲. عمره تمتّع و اعمال حج تمتّع، باید در یک سال به‌جا آورده شوند و تأخیر اعمال حج تمتّع برای سال بعد صحیح نمی‌‏باشد.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها