صفحه اصلی

در حال بارگیری...
مناسک حج

کوتاهی در انجام حج واجب

(مستقر شدن حج)

«۲۷» ۱. کسی که دارای شرایط وجوب حج باشد، باید در اولین سال، حج به‌جا آورد؛ و اگر در انجام آن کوتاهی کند، علاوه بر این که معصیت نموده حج بر او «مستقر» می‌‏شود، یعنی حج بر ذمّه و عهده او ثابت می‌‏شود، و باید آن را به هر نحو ممکن در اولین وقت ممکن، انجام دهد؛ حتی اگر هزینه سفر را از دست داده باشد، باید با قرض یا مثل آن به حج برود هر چند برایش سخت باشد، مگر این که به حدّ غیر مقدور برسد؛ و چنانچه وفات کند و حج را به‌جا نیاورده باشد، باید از طرف او قضا شود.

«۲۸» ۲. کسی که حج بر ذمّه و عهده او ثابت و مستقر شده، یعنی حج بر او واجب شده ولی در انجام آن کوتاهی نموده است، هنگام مرگش واجب است وصیت کند که برای او حج به‌جا آورند.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها