صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

رد سخن ابن‌ابی‌الحدید دربارۀ «ایتونی بقرطاسٍ»

چه کنیم با کسانی که هنگام رحلت به پیغمبر خود می‌گویند: «حرف نزن»؟! تعجب اینکه در صحیح بخاری نوشته است: رسول اکرم صلّی‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلم فرمود: «إِیتُونی بِدَواةٍ وَ کتِفٍ، أَکتُبْ لَکمْ کتاباً لَنْ تَضِلُّوا بَعْدهُ؛ دوات و استخوان شتری بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که بعد از آن گمراه نگردید».۱ بااین‌حال در شرح «ابن‌ابی‌الحدید»۲ می‌نویسد: «این سخن از مجعولات شیعه است». شارح خویی۳ می‌گوید: این روایات را عامه هم نقل کرده‌اند!۴

در محضر بهجت، ج۱، ص ۱۵۳
 
  • ۱. ر.ک: صحیح بخاری، ج۱، ص‌۳۷؛ ج۴، ص‌۳۱ و ۶۶؛ ج۵، ص‌۱۳۷؛ ج۷، ص‌۹؛ ج۸، ص‌۱۶۱.
  • ۲. شرح نهج البلاغه ابن‌ابی‌الحدید، ج۱۱، ص۴۹.
  • ۳. ابراهیم‌بن‌حسین دنبلی شهید خویی (۱۲۴۷ـ۱۳۲۵)، صاحب الدرةالنجفیة فی شرح نهج‌البلاغه‌الحیدریة؛ یا حبیب اللّه‌بن‌محمد موسوی علوی خویی (۱۳۲۴)، صاحب منهاج‌البراعة فی شرح نهج‌البلاغه.
  • ۴. جای شگفت است که ابن‌ابی‌الحدید در جای دیگر از شرح خود (ج۶، ص۵۱) همین مسئله را از بخاری و مسلم نقل کرده و افزون بر این ادعا کرده است که تمامی محدثان در صحت این روایت اتفاق نظر دارند.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها