صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

نوکر و ارباب، و صلیب برگردن!

نقل کردند: شاه۱ یک ساعت با کارتر تلفنی صحبت کرد. آیا سخن نوکر با ارباب غیر از فرمان و فرمانبرداری چیز دیگری است؟! ما را در دست کفار ذلیل کردند. عجیب اینکه میان ما رقص و شادی می‌کنند که کار ما بالا گرفته و از رئیس‌جمهور آنها مدال گرفته‌ایم، و یا در فلان مجلس کرسی داریم، و از این‌گونه غلط کاری‌ها؟! و دیگری در حجاز با انگلیسی ملعون ایستاده، در‌حالی‌که آن ملعون در گردن این ملعون صلیب آویخته و با هم عکس گرفته‌اند!

در محضر بهجت، ج۱، ص ۱۳۴
  • ۱. محمدرضا پهلوی.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها