صفحه اصلی

در حال بارگیری...

طلاق بائن و رجعی

«٢٠١٧» طلاق بائن آن است که بعد از طلاق، مرد حق ندارد به زن خود رجوع کند؛ یعنی بدون عقد او را به همسری قبول نماید، و آن بر پنج قسم است:

١ـ طلاق زنی که نه سالش تمام نشده باشد؛
۲ـ طلاق زنی که یائسه باشد؛
۳ـ طلاق زنی که شوهرش بعد از عقد با او نزدیکی نکرده باشد؛
۴ـ طلاق زنی که او را سه دفعه طلاق داده‌اند؛
۵ـ طلاق خُلع و مُبارات.

و احکام اینها بعداً گفته خواهد شد. غیر از این موارد، طلاق رجعی است که بعد از طلاق تا وقتی زن در عدّه است، مرد می‌تواند به او رجوع نماید و عقد مجدد لازم نیست.

«٢٠١٨» کسی که زنش را طلاق رجعی داده، حرام است او را از خانه‌ای که موقع طلاق در آن بوده، بیرون کند، ولی در بعضی از مواقع که در کتاب‌های مفصّل گفته شده، بیرون کردن او اشکال ندارد، و نیز حرام است زن برای کارهای غیر لازم از آن خانه بیرون رود.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها