صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

نقد مرام کمونیستی

انسان در خواب هم نمی‌دید که مرام کمونیست را کسی ادعا کند؛ زیرا در هیچ‌دینی نبود که کسی حق نداشته باشد از مال و دست‌رنج خود استفاده کند و آزاد نباشد که در مال خود تصرف کند، چنان‌که در مرام کمونیست است. اگر راست می‌گویند آزادی است و فشار و سر نیزه و اکراه و اجباری در کار نیست، پس دروازه شهرها را به روی مردم و ملت خود باز کنند تا ببینند آیا کسی در بهشت آنها باقی می‌ماند یا خیر؟! زیرا ممکن نیست همه مردم در یک سطح از زندگی و در تمام شؤون اجتماعی یکسان باشند و در عین حال همگی در خوشی و راحتی و رفاه به‌سر برند. اینان نمی‌فهمند که نمی‌توان به کودک و بزرگسال یک اندازه لباس پوشانید که نه برای بچه بلند باشد و نه برای بزرگسال کوتاه.

در محضر بهجت، ج۱، ص۶۶

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها