صفحه اصلی

در حال بارگیری...

دعای مباهله

اگر بگویم اسم اکبر (اسم اعظم) در این دعاست، درست است

امام صادق علیه‌السلام به نقل از امام باقرعلیه‌السلام فرمودند: اگر بگویم اسم اکبر(اسم اعظم) در این دعاست درست است و اگر مردم بدانند چه اجابتی در آن نهفته است، سراسیمه به تعلیم آن روی می‌آورند. من این دعا را بر حاجاتم مقدم می‌کنم و دعایم به اجابت می‌رسد.
این همان دعای مباهله است که (پس از دستور مباهله) در آیه شریفه «فَقُلْ تَعالَوْا نَدْعُ أَبْناءَنا وَ أَبْناءَكُمْ وَ نِساءَنا وَ نِساءَكُمْ وَ أَنْفُسَنا وَ أَنْفُسَكُمْ‏» جبرئیل بر پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم نازل شد و ایشان را از این دعا آگاه ساخت. به ایشان فرمود: تو و جانشینت (امام علی علیه‌السلام)  و دو نوه‌ات و دخترت بیرون روید و با این دعا با آن گروه مباهله کنید.
امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: گنج‌های دانشی که نزد خداوند است، بهتر و باقی‌تر (از هر چیز) است، پس با این دعا از خداوند طلب شفاعت کنید و از کسانی که اهلیتش را ندارند _ همچون سفیهان و منافقان _ کتمان نمایید. دعا این است:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ بَهَائِكَ بِأَبْهَاهُ وَ كُلُّ بَهَائِكَ بَهِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِبَهَائِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‌‏كنم بحق نوراني‌ترين مراتب انوارت در صورتى كه تمام مراتب آن نورانى است خدايا پس درخواست مي‌كنم بحق تمام مراتب نورانيتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَلاَلِكَ بِأَجَلِّهِ وَ كُلُّ جَلاَلِكَ جَلِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَلاَلِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مي‌كنم بحق عالي‌ترين مراتب جلالت در صورتى كه تمام مراتب جلالت عالى است خدايا پس از تو درخواست مى‏‌كنم بحق تمام مراتب جلالت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ جَمَالِكَ بِأَجْمَلِهِ وَ كُلُّ جَمَالِكَ جَمِيلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِجَمَالِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‌كنم بحق نيكوترين مراتب جمالت در صورتى كه تمام مراتب جمالت نيكو است خدايا پس درخواست مى‌كنم بحق تمام مراتب جمالت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا تو را مي‌خوانم آنچنان كه دستورم دادى پس دعايم اجابت فرماى همچنان‌كه وعده‌‏ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَظَمَتِكَ بِأَعْظَمِهَا وَ كُلُّ عَظَمَتِكَ عَظِيمَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَظَمَتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‌كنم بحق بزرگ‌ترين مراتب عظمتت در صورتى كه تمام مراتب عظمتت بزرگ است خدايا پس درخواست می‌كنم بحق تمام مراتب عظمتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ نُورِكَ بِأَنْوَرِهِ وَ كُلُّ نُورِكَ نَيِّرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست می‌كنم بحق روشن‌ترين مراتب نورت در صورتیكه تمام مراتب نورت روشن است خدايا پس از تو درخواست مى‌كنم بحق تمام مراتب نورت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رَحْمَتِكَ بِأَوْسَعِهَا وَ كُلُّ رَحْمَتِكَ وَاسِعَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‌‏كنم به وسيع‌ترين مراتب رحمتت‏ در صورتى كه تمام مراتب رحمتت وسيع است خدايا پس از تو درخواست مى‌كنم به حق تمام مراتب رحمتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو خواهانم و تو را مى‌خوانم چنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى همچنانكه به من وعده فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَمَالِكَ بِأَكْمَلِهِ وَ كُلُّ كَمَالِكَ كَامِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَمَالِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق عالی‌ترين كمالت در صورتى كه جميع مراتب كمالت كامل است خدايا پس از تو درخواست مى‌كنم به حق تمام مراتب كمالت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ كَلِمَاتِكَ بِأَتَمِّهَا وَ كُلُّ كَلِمَاتِكَ تَامَّةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكَلِمَاتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق كامل‌ترين كلماتت در صورتى كه جميع كلماتت كامل است خدايا پس از تو درخواست مى‌‏كنم به حق تمام كلماتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ أَسْمَائِكَ بِأَكْبَرِهَا وَ كُلُّ أَسْمَائِكَ كَبِيرَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَسْمَائِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق نام‌هايت كه بزرگند در صورتى كه تمام نام‌هايت بزرگ است خدايا پس درخواست مى‌كنم به حق تمام نام‌هايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا از تو خواهانم و تو را مى‌خوانم همچنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده دادى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِزَّتِكَ بِأَعَزِّهَا وَ كُلُّ عِزَّتِكَ عَزِيزَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِزَّتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق عالي‌ترين مراتب عزتت در صورتى كه تمام مراتب آن عالى است خدايا پس درخواست مى‌كنم بحق تمام مراتب عزتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَشِيَّتِكَ بِأَمْضَاهَا وَ كُلُّ مَشِيَّتِكَ مَاضِيَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَشِيَّتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق نافذترين مراتب مشيتت در صورتى كه تمام مراتب آن نافذ است خدايا پس درخواست مى‌كنم به تمام مراتب مشيتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ الَّتِي اسْتَطَلْتَ بِهَا عَلَى كُلِّ شَيْ‏ءٍ وَ كُلُّ قُدْرَتِكَ مُسْتَطِيلَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقُدْرَتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق آن قدرت كاملت كه بر همه اشياء احاطه دارد در صورتى كه تمام مراتب قدرتت احاطه به اشياء دارد خدايا پس درخواست مى‌كنم به حق تمام مراتب قدرتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا من تو را مى‌خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده‌‏ام دادى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عِلْمِكَ بِأَنْفَذِهِ وَ كُلُّ عِلْمِكَ نَافِذٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعِلْمِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق نافذترين مراتب علمت در صورتى كه تمام مراتب علمت نافذ است خدايا پس از تو درخواست مى‌كنم به حق تمام مراتب علمت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ قَوْلِكَ بِأَرْضَاهُ وَ كُلُّ قَوْلِكَ رَضِيٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِقَوْلِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق پسنديده‌‌ترين سخن‌هايت در صورتى كه تمام سخن‌هايت پسنديده است‏ خدايا پس از تو درخواست مى‌كنم به حق تمام سخن‌هايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَسَائِلِكَ بِأَحَبِّهَا وَ كُلُّهَا إِلَيْكَ حَبِيبٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَسَائِلِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق محبوب‌ترين حاجتى كه برآورده‌اى در صورتى كه تمام حاجت‌ها كه برآورده‏‌اى محبوب است خدايا پس درخواست مى‌‏كنم به حق تمام حاجاتى كه برآورده‌‏اى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا تو را مى‏‌خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت كن چنانكه وعده‏‌ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ شَرَفِكَ بِأَشْرَفِهِ وَ كُلُّ شَرَفِكَ شَرِيفٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِشَرَفِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏‌كنم به شريف‌ترين مراتب شرافتت در صورتى كه تمام مراتب آن شريف است خدايا پس درخواست مى‌كنم به تمام مراتب شرافتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ سُلْطَانِكَ بِأَدْوَمِهِ وَ كُلُّ سُلْطَانِكَ دَائِمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِسُلْطَانِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق ابدی‌ترين مقامات پادشاهيت در صورتى كه تمام مقامات آن ابدى است خدايا پس درخواست مى‌كنم به حق تمام مقامات پادشاهيت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مُلْكِكَ بِأَفْخَرِهِ وَ كُلُّ مُلْكِكَ فَاخِرٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمُلْكِكَ كُلِّهِ‏

خدايا درخواست مى‌كنم به حق نيكوترين مراتب ملكت در صورتى كه تمام مراتب آن نيكو است خدايا پس درخواست مى‌كنم به تمام مراتب ملكت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا من تو را مى‏‌خوانم چنانكه مرا امر فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده‌‏ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَلاَئِكَ بِأَعْلاَهُ وَ كُلُّ عَلاَئِكَ عَالٍ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَلاَئِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‌‏كنم به حق عالي‌ترين مراتب بلندت در صورتى كه تمام مراتب آن عالى است خدايا پس درخواست مى‏‌كنم به حق تمام مقامات بلندت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ آيَاتِكَ بِأَعْجَبِهَا وَ كُلُّ آيَاتِكَ عَجِيبَةٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِآيَاتِكَ كُلِّهَا

خدايا از تو درخواست مي‌کنم به حق گرامي‌ترين و عجيب‌ترين آياتت در صورتى كه تمام آياتت عجيب و شگفت است خدايا پس درخواست مى‏‌كنم به حق تمام آياتت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ مَنِّكَ بِأَقْدَمِهِ وَ كُلُّ مَنِّكَ قَدِيمٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَنِّكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‌‏كنم به حق قديم‌ترين احسان‌هايت در صورتى كه تمام احسان‌هايت قديم است خدايا پس درخواست مى‌كنم به حق تمام احسان‌هايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

بار خدايا من تو را مى‌خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده‌ام دادى

اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا (مِمَّا) أَنْتَ فِيهِ مِنَ الشُّئُونِ وَ الْجَبَرُوتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِكُلِّ شَأْنٍ وَ كُلِّ جَبَرُوتٍ‏

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق هر چه كه در آن شئون و جبروتت جمع است خدايا پس درخواست مى‌كنم به حق هر شأنى و هر جبروتى

اللَّهُمَّ وَ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِمَا تُجِيبُنِي بِهِ حِينَ أَسْأَلُكَ يَا اللَّهُ‏

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق آن چيزى كه اگر تو را به آن چيز بخوانم اجابت مى‌كنى‏ اى خدا

يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِبَهَاءِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدايى كه نيست خدايى جز تو از تو درخواست مى‌كنم به نور لا اله الا انت

يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِجَلاَلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدايى كه معبودى جز تو نيست از تو درخواست مى‌كنم به جلال لا اله الا انت

يَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْأَلُكَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ‏

اى خدايى كه معبودى جز تو نيست از تو درخواست مى‏‌کنم به حق لا اله الا انت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا من تو را مى‌خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده‌ام فرمودى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ رِزْقِكَ بِأَعَمِّهِ وَ كُلُّ رِزْقِكَ عَامٌّ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرِزْقِكَ كُلِّهِ‏

خدايا من از تو درخواست مى‏‌کنم به حق عام‌ترين مراتب رزقت در صورتى كه تمام مراتب رزقت عام است خدايا از تو درخواست مى‌كنم به تمام مراتب رزقت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ عَطَائِكَ بِأَهْنَئِهِ وَ كُلُّ عَطَائِكَ هَنِي‏ءٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِعَطَائِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‏‌كنم به حق گواراترين عطايت در صورتى كه تمام مراتب عطايت گوار است خدايا پس درخواست مى‌كنم بتمام مراتب عطايت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِكَ بِأَعْجَلِهِ وَ كُلُّ خَيْرِكَ عَاجِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِخَيْرِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‌كنم بحق عاجل‌ترين مراتب خيرت در صورتى كه تمام مراتب خيرت عاجل است خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق تمام مراتب خيرت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ بِأَفْضَلِهِ وَ كُلُّ فَضْلِكَ فَاضِلٌ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِفَضْلِكَ كُلِّهِ‏

خدايا از تو درخواست مى‌كنم به حق فاضل‌ترين مراتب فضلت در صورتى كه تمام مراتب بخشايشت زياد است خدايا پس درخواست مى‌كنم به حق تمام مراتب فضلت

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْعُوكَ كَمَا أَمَرْتَنِي فَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْتَنِي‏

خدايا من تو را مى‌خوانم چنانكه دستورم فرمودى پس مرا اجابت فرماى چنانكه وعده‌ام دادى

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ عَلَيْهِ وَ آلِهِ السَّلاَمُ‏

خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بر گرويدن به تو و تصديق نمودن پيغمبرت كه بر او و آلش درود باد برانگيز

وَ الْوِلاَيَةِ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَ الْبَرَاءَةِ مِنْ عَدُوِّهِ‏

و نيز مرا بر دوستى و ولايت (اميرالمؤمنين) على‌بن‌ابى‌طالب و بيزارى از دشمنانش

وَ الاِيتِمَامِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ فَإِنِّي قَدْ رَضِيتُ بِذَلِكَ يَا رَبِ‏

و پيروى از امامان از آل محمد كه بر آنان درود باد برانگيزان پس بدرستى كه من بدان راضيم اى پروردگار

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَ رَسُولِكَ فِي الْأَوَّلِينَ وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْآخِرِينَ‏

بار خدايا درود فرست بر محمد(ص) بنده تو و رسولت در اولين و درود فرست بر محمد(ص) در آخرين

وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ فِي الْمُرْسَلِينَ‏

و درود فرست بر محمد(ص) در ملأ اعلى ‏و درود فرست بر محمد(ص) در رسولان

اللَّهُمَّ أَعْطِ مُحَمَّداً الْوَسِيلَةَ وَ الشَّرَفَ وَ الْفَضِيلَةَ وَ الدَّرَجَةَ الْكَبِيرَةَ

بار خدايا عطا كن محمد(ص) را (منبر) وسيله و شرف و فضيلت و مقام بزرگ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ قَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَ بَارِكْ لِي فِيمَا آتَيْتَنِي‏

بار خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و به آنچه روزيم دادى مرا قانع فرماى و هر چه به من دادى برايم مبارك ساز

وَ احْفَظْنِي فِي غَيْبَتِي وَ كُلِّ غَائِبٍ هُوَ لِي‏

و مرا در غيبت خود و هر غايبى كه دارم (از هر گونه بدى در پناهت) حفظ كن

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ ابْعَثْنِي عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ وَ التَّصْدِيقِ بِرَسُولِكَ‏

بار خدايا درود فرست بر محمد(ص) و آل محمد و مرا بر ايمان به تو و تصديق رسول (گراميت) برانگيزان

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد(ع)

وَ أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْخَيْرِ رِضْوَانَكَ وَ الْجَنَّةَ وَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الشَّرِّ سَخَطِكَ وَ النَّارِ

و از تو درخواست مى‌كنم بهترين خوبي‌هاى رضوان و بهشت تو را و به تو پناه مى‌‏برم از بدترين بد خشمت و دوزخ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

بار خدايا درود فرست بر محمد(ص) و آل محمد

وَ احْفَظْنِي مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ بَلِيَّةٍ وَ مِنْ كُلِّ عُقُوبَةٍ

و مرا از هر مصيبت و بليت و از هر زجر و عقوبت

وَ مِنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَ مِنْ كُلِّ بَلاَءٍ وَ مِنْ كُلِّ شَرٍّ وَ مِنْ كُلِّ مَكْرُوهٍ‏

و از هر گونه فتنه و از هر بلاء و شر و از هر گونه گزند و ناخوشى

وَ مِنْ كُلِّ مُصِيبَةٍ وَ مِنْ كُلِّ آفَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ

و از هرگونه مصيبت و پيش آمد بد و آفتى كه نازل گرديده يا نازل گردد از آسمان بسوى زمين در پناه لطفت محفوظ بدار در اين ساعت

وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ

و در اين شب و در اين روز و در اين ماه و در اين سال

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْسِمْ لِي مِنْ كُلِّ سُرُورٍ وَ مِنْ كُلِّ بَهْجَةٍ وَ مِنْ كُلِّ اسْتِقَامَةٍ

بار خدايا درود فرست بر محمد و آل محمد و مرا بهره‏‌مند گردان از هر شادى و از هر خرمى و از هر پايدارى و استقامت

وَ مِنْ كُلِّ فَرَجٍ وَ مِنْ كُلِّ عَافِيَةٍ وَ مِنْ كُلِّ سَلاَمَةٍ وَ مِنْ كُلِّ كَرَامَةٍ

و از هر فرج و از هر عافيت و تندرستى و سلامتى و از هر كرامت

وَ مِنْ كُلِّ رِزْقٍ وَاسِعٍ حَلاَلٍ طَيِّبٍ وَ مِنْ كُلِّ نِعْمَةٍ وَ مِنْ كُلِّ سَعَةٍ نَزَلَتْ أَوْ تَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ‏

و از هر رزق و روزى وسيع حلال پاكيزه و از هر نعمت و از هر وسعت كه نازل شده يا نازل شود ازآسمان به زمين

فِي هَذِهِ السَّاعَةِ وَ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَ فِي هَذَا الْيَوْمِ وَ فِي هَذَا الشَّهْرِ وَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ

در اين ساعت و در اين شب و در اين روز و در اين ماه و در اين سال

اللَّهُمَّ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبِي قَدْ أَخْلَقَتْ وَجْهِي عِنْدَكَ وَ حَالَتْ بَيْنِي وَ بَيْنَكَ وَ غَيَّرَتْ حَالِي عِنْدَكَ‏

بار خدايا اگر گناهانم چهره‌ام را نزد تو فرسودند و ميان من و تو حايل شدند و حال مرا در حضرتت دگرگون كرده‌‏اند

فَإِنِّي أَسْأَلُكَ بِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي لاَ يُطْفَأُ وَ بِوَجْهِ مُحَمَّدٍ حَبِيبِكَ الْمُصْطَفَى‏

پس من از تو درخواست دارم به نور پاكت كه خاموش نگردد و به آبروى حضرت محمد مصطفى(ص) حبيب تو

وَ بِوَجْهِ وَلِيِّكَ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى وَ بِحَقِّ أَوْلِيَائِكَ الَّذِينَ انْتَجَبْتَهُمْ أَنْ تُصَلِّيَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

و به آبروى وليت على مرتضى و به حق اوليائت كه برگزيدى آنان را كه درود فرستى بر محمد و آل محمد

وَ أَنْ تَغْفِرَ لِي مَا مَضَى مِنْ ذُنُوبِي وَ أَنْ تَعْصِمَنِي فِيمَا بَقِيَ مِنْ عُمُرِي‏

و آنچه از گناهان در گذشته دارم بيامرزى و در آينده عمرم از گناهان (در پناه لطفت) نگهم دارى

وَ أَعُوذُ بِكَ اللَّهُمَّ أَنْ أَعُودَ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ مَعَاصِيكَ أَبَداً مَا أَبْقَيْتَنِي‏

و به تو پناه مى‌‏برم بار خدايا كه به چيزى از نافرمانى و معصيت تو بازگشت نمايم هرگز تا زنده‌ام دارى

حَتَّى تَتَوَفَّانِي وَ أَنَا لَكَ مُطِيعٌ وَ أَنْتَ عَنِّي رَاضٍ وَ أَنْ تَخْتِمَ لِي عَمَلِي بِأَحْسَنِهِ وَ تَجْعَلَ لِي ثَوَابَهُ الْجَنَّةَ

تا جانم بگيرى و من مطيع تو و تو از من راضى و خوشنود باشى و عملم را ختم به خير و عاقبت به خير فرمايى و ثواب آن را بهشت برايم مقرر فرمايى

وَ أَنْ تَفْعَلَ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَ يَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ

و اينكه آنچه تو اهل آنى با من بجاى آرى اى اهل تقوى و اى اهل آمرزش درود فرست بر محمد و آل محمد

وَ ارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ‏

و بر من ترحم فرما به رحمت تو اميد دارم اى مهربان‌ترين مهربانان عالم.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها