صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت آیا بنا داریم روزی بیاید که دیگر گناه نکنیم!

حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره:

آیا برای این بی‌سر و سامانی خود (ارتکاب گناه و نافرمانی از دستورات حضرت حق) برنامه‌ای و  وقتی داریم؟

یعنی آیا بنا داریم روزی بیاید که دیگر گناه نکنیم یا آنکه همین وضع خود را باید ادامه بدهیم.

اگر بنا نداریم این وضع بد را ادامه دهیم، بنشینیم برای آن وقتی تعیین کنیم یک ماه، شش ماه، یک سال، چند سال.

خلاصه اگر بنا داریم تا زنده هستیم بدین منوال باشیم خطرناک است پس حدّاقل حدّی برای گناه خود معیّن کنیم.

برگی از دفتر آفتاب، ١٣۵

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها