صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت سه‌شنبه ٢٧ خرداد ماه ١٣٩٩

بر اساس خاطرۀ یکی از همراهان آقا

وسط نماز جماعت هفت‌هشت نفرۀ‌مان، صدای مهیبی بلند شد؛
شعله‌های زرد و نارنجی از داخل بخاری نفتی زبانه کشید.
دست‌پاچه و هراسان نماز را شکستیم و پریدیم بیرون.
آتش فرونشست.
آقا آرام نشسته بود آن جلو...
رسیده بود به سلام آخر نماز...

به شیوه باران، ص٣١

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها