صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت سه‌شنبه ١١ آذر ماه ١٣٩٩

بر اساس خاطرۀ یکی از شاگردان آقا

همیشه دم در، روی زمین می‌نشست.

آنجا که فرش تمام می‌شد، زیرانداز ساده‌ای می‌انداخت و می‌نشست.
جایش از همه بدتر بود؛
زمستان، سرما اول به آنجا می‌رسید
و تابستان، گرما!

به شیوه باران، ص۵۶

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها