صفحه اصلی

در حال بارگیری...
فیلم و صوت

اعجاز قرآن

جاذبه قرآن، اعجاز است

قرآن، معجزةٌ باقیة. چرا قرآن معجزه است؟ اختلاف زیاد است در آن. شاید یکی از اقوال و احتمالات این است که صَرف (برگردانده) می‌شوند قلوب کسانی که بخواهند مثل قرآن بیاورند؛ خدا منصرفشان می‌کند. بنده خودم اين مطلب را احتمال، بلکه بالاتر وجه اعجاز را این‌طور تشخیص می‌دهم که جذابیت قرآن است. قرآن، جذاب است. جذابیت یک مطلبی است [که] اختصاص به کلام دارد. آیا [فقط] یک سوره؟ اصل سور دارد، سورة هم دارد. البته این هم در کلمات دیگران هست اما مراتبش خیلی مختلف است. همه یک حدی از جذابیت را ندارد.

سؤال: [قرآن] الفاظش اعجاز دارد یا راه‌کارهایش؟ چیزهایی که قرآن آورده.

جواب: إعجاز قرآن به چیست؟ اگر تشخیص دادیم كه اعجاز قرآن اصلاً مطلقاً در تمام قرآن به چیست، [مطلب را می‌فهمیم]. آن‌که باقی است، فقط لفظ نیست. قرآن، لفظ [همراه] با معنی است كه ممکن است معجِز (دارای اعجاز) باشد یا معجز نباشد. لفظ با معنی است. مدلول قرآن، فقط لفظ نیست، [بلکه] لفظ با معنی است.

 


دانلود فیلم / جذابیت قرآن

دانلود صوت / جذابیت قرآن

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها