صفحه اصلی

در حال بارگیری...
دستورالعمل

بلا، با صدقه رفع می‌شود

صدقه علاوه بر روایت، درایت هم هست

بلا، با صدقه رفع می‌شود؛ اگرچه محکمِ محکم شده باشد. نه اینکه فقط روایت است که صدقه، دافع بلیات است؛ نخیر، درایت هم هست.

می‌دانیم که از لطف و احسان است که شارع فرموده: «إِسْتَنْزِلُوا الرِّزْقَ بِالصَّدَقَة؛ روزی را با صدقه نازل کنید».

گوهرهای حکیمانه، ص١٣٧
 

 

 

 

صدقه دفع بلاست

بلا، با صدقه رفع می‌شود

 

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها