صفحه اصلی

در حال بارگیری...
داستان‌ها

باید مواظبِ چشمش باشه، که گناه نکنه!

گزیده‌ای از خاطرات شاگردان و اطرافیان آیت‌الله بهجت قدس‌سره

چند وقت پیش از آقا پرسیدم: «چطور میشود امام زمان عجلاللهتعالیفرجهالشریف را درک کرد؟»

گفتند: «زیاد قرآن بخوانید و به قرآن زیاد نگاه کنید.»

از وقتی این حرف را زدند، قرآنخواندن روزانهام ترک نشده بود؛

اما امروز خیلی دلم گرفت.

با خودم گفتم: «توی این مدت، چرا نباید یک حس نزدیکی به امام  زمان عجلاللهتعالیفرجهالشریف داشته باشم؟»

بعد از جلسه، بدون اینکه حرفی بزنم، آقا برگشتند به من گفتند: «چشم آدم باید مواظب باشه. اگر کسی میخواد آقا امام زمان عجلاللهتعالیفرجهالشریف رو ببینه، باید مواظب چشمش باشه که گناه نکنه.»

سرم را انداختم پایین. حساب و کتاب چشمهایم خیلی وقت بود از دستم در رفته بود. (بر اساس خاطرۀ یکی از مرتبطین)

 

در خانه اگر کس است، ص ۴٣

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها