صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

ان‌شاءاللّه یک روزه خوب می‌شوید

مرحوم آخوند [ملا فتح‌علی سلطان‌آبادی] در سامرا صاحب کرامت بود. بعد از دادن نسخه‌های طبی به افراد بیمار، می‌فرمود: یکی از این اجزا را شرطاً او شطراً کم کنید١ و پول آن را به فقیر صدقه دهید. ان‌شاءالله خوب می‌شوید، یک روزه خوب می‌شوید. علمای بزرگ به ایشان عقیده داشتند و به دستور ایشان عمل می‌کردند و نتیجه می‌گرفتند.

در محضر بهجت، ج۲، ص۳۹۱
  • ١. یکی از شرایط یا اجزای این نسخه را کم کنید و نگیرید و پولش را به‌عنوان صدقه به فقرا صدقه بدهید.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها