صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

این‌گونه مهیای مرگ بودند

مرحوم علامه طباطبایی از استاد ما مرحوم حاج شیخ [محمدحسین غروی اصفهانی] نقل می‌فرمود که ایشان می‌فرمود: از خدا خواسته‌ام که از اینجا بروم عالم برزخ و از آنجا دیگر برنگردم.

ایشان می‌فرمود: ما نمی‌فهمیدیم مقصود ایشان چیست، تا اینکه ایشان تا پنج ساعت از اول شب گذشته، بیدار بوده، بعد می‌خوابد و دیگر بیدار نمی‌شود.

ما این مطلب را از استاد نشنیده بودیم، بلکه آقای طباطبایی رحمه‌الله از ایشان شنیده بود. غرض اینکه خیلی مهیّای مرگ بود و مثل اینکه خیلی به دعاهای خود معتقد بوده، حتی کم و زیاد قیود را هرگونه که می‌خواسته همان‌طور می‌شده است. یک بار خانه، ولو اجاره‌ای و با قیود ذکر شده ـ مثلاً اینکه سرداب و زیرزمین نداشته باشد ـ از خدا خواسته بود و همان گونه که خواسته بود، خانه بی‌سرداب خدا برای ایشان مهیا کرده بود.

ما هم باید ملتفت باشیم که در وقت دعا با تمام قیود، حاجت بخواهیم.

در محضر بهجت، ج۲، ص۳۷۵

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها