صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

صاحب مقابس اجماع منقول را زنده کرده است

مرحوم شیخ اسدالله تستری داماد مرحوم شیخ جعفر کاشف‌الغطا کتابی در حجیت اجماع منقول نوشته است. مرحوم شیخ انصاری در رسائل یک صفحه از این کتاب را نقل کرده است.

مرحوم آقا ضیاء عراقی درباره این کتاب می‌فرمود: صاحب مقابس اجماع منقول را زنده کرده است. ولی متأسفانه همه کتاب‌های ایشان (مرحوم آقا شیخ اسدالله تستری) را باران از بین برد. در کاظمین باران از سقف نفوذ کرد و تمام کتاب‌های ایشان را از بین برد و فقط کتاب مقابس و کشف‌القناع از ایشان باقی مانده است.

در محضر بهجت، ج۲، ص۳۵۵

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها