صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

خود را بر معاصرین مقدم می‌دانست

آقا سید علی نجف‌آبادی رحمه‌الله، استاد مرحوم شمس‌آبادی، با آن عظمتش در اصفهان منبر می‌رفته است. استاد ما (شیخ محمدحسین غروی اصفهانی) می‌فرمود: زمانی که ایشان به نجف آمد، در ابتدا به اَعلمیت علمای نجف عقیده‌ای نداشت و خود را بر معاصرین مقدم می‌دانست، حتی شاید به این معنا تصریح نموده بود. استاد ما می‌فرمود: خودم را در برابر او جمع کردم تا احترامش محفوظ باشد.

مرحوم نجف‌آبادی به استاد ما فرموده بود: من در بحث ترتب مرحوم سید محمد فشارکی حاضر شدم، لیکن از حاشیه شما بیش از ایشان استفاده کردم.

تقریباً این فرمایش ایشان اعتراف به علمیت و اعلمیت علمای نجف است و با آن اعتقادی که ابتدا نسبت به علمای نجف داشت، منافات دارد.

در محضر بهجت، ج۲، ص۳۴۲

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها