صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

مؤلفات آخوند خراسانی رحمه‌اللّه

مرحوم آخوند خراسانی هر چهار سال یک دوره اصول می‌گفته است، و فقه هم می‌گفته که در دست نیست، به‌جز کتاب وقف و رساله‌ای در حیض و بعضی رساله‌های دیگر که اگر چاپ می‌شدند، مفید بودند. برای نمونه حاشیه مکاسب ایشان با آن حجم کم و اختصار، خیلی از قواعد را دربردارد.

در محضر بهجت، ج۲، ص۳۲۹

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها