صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

شیعه در زمان غیبت باید بسوزد و بسازد!

در زمان رضاخان پهلوی، نزد آقایی در تهران رفتند که ایشان به قم برود و از آقا شیخ عبدالکریم حائری رحمه‌الله ظاهراً در مسئله کشف حجاب سؤال کند که تکلیف چیست. رفته بود و پرسیده بود، ایشان روز اول فرموده بود: باید مردم در برابر آن استقامت کنند تا کشته شوند!

ولی وقتی در روز دوم برای تأکید امر، دوباره از ایشان سؤال شده بود، فرموده بود: به من مربوط نیست!

این مصیبت بزرگی است برای اهل ایمان و شیعیان که در زمان غیبت کشته بشوند، ولی نجات نباشد؛ لذا باید بسوزند و بسازند.

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۹۸

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها