صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

مگر نمی‌بینید از روی قرآن می‌گویم؟!

در تفأل به قرآن عجایب و غرایب دیده شده است. آقایی می‌گفت: با قرآن برای مطلبی استخاره کردم، درست اسم همان مطلب درآمد!

این قرآن است که این وضعیت را دارد، و این غیب‌گویی خاصیتِ قرآن است، ولی مردم آن را از استخاره‌کننده می‌دانند که چقدر فلانی آدم خوبی است و از غیب خبر می‌دهد. اگر این‌گونه است پس چرا همین آدم بدون قرآن نمی‌تواند از غیب خبر دهد.

به آقای شیخ١ که استخاره می‌کرد و پاسخ استخاره را می‌داد: گفتند: مگر غیب می‌دانی؟ گفت: مگر نمی‌بینید که از روی قرآن می‌گویم؟!

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۹۳
  • ١. متأسفانه نام این بزرگوار به یاد نگارنده نمانده است.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها