صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

آقا شیخ عبدالکریم، این حقّه بازی‌ها چیه؟...

مرحوم آخوند فاضل اردکانی و شاگردانش خیلی تربیت‌های عملی عجیبی داشتند، ایشان به آقا سید محمدفشارکی رحمه‌الله در درسش حرفی به ظاهر نامناسب زده بود. مرحوم آقای شیخ عبدالکریم حایری رحمه‌الله گفته بود: آقا ضیاء عراقی رحمه‌الله که در کنارم بود، گفت: «این‌گونه حرف‌زدن مناسب ایشان نیست»؛ من نیز به آخوند گفتم: «این‌گونه صحبت نمودن مناسب شما نیست»، ولی مرحوم آخوند در جواب گفت: «آقا شیخ عبدالکریم، این حقه‌بازی‌ها چیه؟! آدم باید آدم بشه». دیدیم بدتر شد!

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۵۰

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها