صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

ای زاهد، مرا مترسان...

مضمون شعر ترکی است که: ای زاهد، مرا مترسان از اینکه جهنمی و آتشی وجود دارد و اینکه تو را به آنجا می‌برند، بلکه آنهایی که آنجا می‌سوزند، از اینجا هیزم برای سوختن همراه خود می‌برند، وگرنه راحتند.

و در روایت آمده است که: «مؤمن و کافر هر دو بعد از این عالم می‌گویند: ای‌کاش زودتر می‌مردیم! مؤمن برای رسیدن به مقامات و درجات بهشتی، و کافر برای اینکه حداقل کمتر گناه می‌کرد تا عقوبتش کمتر می‌شد».

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۳۴

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها