صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

ریشه گرفتاری‌های مسلمان‌ها

تمام نقشه‌ها و کارهای کفار برای تفرقه بین مسلمان‌هاست؛ «فَرِّقْ، تَسُدْ» (جدایی بینداز و آقایی کن) با همین تفرقه و جدایی بین ملت‌ها و دولت‌ها و ایجاد مرز بین آنها و هر ملتی را در برابر دیگری اجنبی قلمداد نمودن بود که نگذاشتند بین ایران و عثمانی اتحاد نظامی در برابر کفار (از جمله بریتانیا) تشکیل شود.

با اینکه خدا و رسول و ائمه طاهرین علیهم‌السلام هر چه به ما فرمودند: با هم باشید، وحدت خود را حفظ کنید. از هم جدا و متفرق نشوید، مواظب باشید بیگانه در بین شما رخنه نکند، با کفار مخلوط نشوید، با آنها هم پیمان نشوید، اینها بر ضرر دین و دنیای شما هستند، ولی ما به فرموده‌های آنها گوش نکردیم و آخر دیدیم آنچه را که نباید ببینیم. ما در جریان مشروطه کشته دادیم تا ایران از سیطره روس به دست انگلیس بیفتد! لذا خیلی انگلیس در این جریان، تلاش و کار می‌کرد، پول می‌داد و… .

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۳۱

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها