صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

قاتل واجبُ الطاعة!

صبح تا ظهر با ابن‌زبیر اقامه جماعت می‌نمودند و در نماز او شرکت می‌کردند و او امام مسلمان‌ها بود، و از ظهر تا شب حجاج سرکار آمد و ابن‌زبیر را کشت و امام مسلمان‌ها شد؛ لذا از دست کسانی که جمعه و جماعت آنها را ترک می‌کردند، زیاد ناراحتند. وقتی یکی از محدثین اهل تسنن به سفیان ثوری ـ از محدثین بزرگ عامه ـ پیغام فرستاد که: «أَنَا عَلَی الْعَهْدِ الأولِ؛ من بر همان پیمان نخست استوارم». وی در جواب گفت: «فَلِماذا تَرْک الْجَماعَةِ؟؛ پس ترک جماعت چرا؟».

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۱۷

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها