صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

تطمیع یا اغفال!

انگلیس در جنگ با دولت عثمانی فهمید که نخواهد توانست از راه سلاح و نبرد با دولت عثمانی و مردم مسلمان ـ اعم از شیعه و سنی ـ مقابله کند، ناچار از راه دسیسه، توطئه، حیله و رشوه‌دادن به رؤسای سپاه بر ما مسلط شد!

به شاه عربستان دستور داد تا کویت را تهدید به جنگ نماید. او هم به دولت کویت پیشنهاد کرد که: یا تسلیم، یا جنگ. و کویت به دولت انگلیس تلگراف کرد که ابن‌سعود، این پیشنهاد را کرده است انگلیس جواب داد: یا به نَجْد١ ملحق شو، یا تحت‌الحمایه ما باش! یعنی همه چیزت مال ما باشد. کویت هم دید در این موقعیت مناسب بهتر است تحت‌الحمایه انگلستان شود. با همین دو تلگراف، کار را تمام کرد و کویت را مستعمره خود نمود. چقدر انسان باید به خدا پناه ببرد از رشوه‌هایی که خودش بگیرد، یا دیگران برای اغفال انسان بگیرند، تا آنجا که کشتن و ترور افراد، جزء واجباتِ انسان رشوه‌خوار می‌شود، ولو به اسم مخالفت دینیه!

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۰۴
  • ١. بخشی از سرزمین حجاز؛ ر.ک: لسان العرب، ج۳، ص۴۱۵؛ ولی در اینجا کل سرزمین حجاز و عربستان سعودی فعلی منظور است.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها