صفحه اصلی

در حال بارگیری...
شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت دوشنبه ١۵ اسفند ماه ١۴٠١

خاطراتی کوتاه از سیره و سبک زندگی آیت‌الله بهجت قدس‌سره

این طرف حیاط، کنار حوض یک درخت انار بود.

کنار انار، بوتۀ گل محمدی.

آن‌طرف حیاط هم یک درخت خرزهرۀ بزرگ که مدام گل‌برگ‌هاش می‌ریخت؛

و یک نفر باید هر روز جارو ‌به‌دست، به داد حیاط می‌رسید.

جمعه بعد از روضه داشت کنار حوض وضو می‌گرفت.

گفتم: «آقا! اجازه بدهید این خرزهره را ببُریم. درخت میوه که نیست؛  فقط حیاط را کثیف می‌کند.»

با مهربانی و خنده گفت: «نه! این را علی آقا [فرزند ایشان] کاشته؛ نباید بِبُرید.»

مهربانی، از چشم‌هایش می‌بارید.

به شیوه باران، ص۴۵
 

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها