صفحه اصلی

در حال بارگیری...

احکام

مناسک حج

محرّمات احرام‏

«۳۱۹» هر گاه کسی مُحرم شود، چیزهایی بر او حرام می‏‌شود که «محرّمات احرام» نامیده می‌‏شوند و باید از آنها اجتناب نماید. «۳۲۰» محرّمات احرام بر چند گونه است: الف. محرّماتی که بر همه اعم از زن و مرد حرام است. ب. محرّماتی که فقط بر مردان حرام است. ج. محرّماتی که فقط بر زنان حرام است. «۳۲۱» مجموع محرمات ...
مناسک حج

واجبات احرام

«۲۸۳» واجبات احرام سه چیز است: «پوشیدن لباس احرام (بر مردان)»، «نیت» و «تلبیه» که احکام آن به تفصیل در ذیل ذکر می‌گردد: واجب اوّلِ احرام: پوشیدن جامه احرام «۲۸۴» ۱. یکی از واجبات احرام بر مردان آن است که دو جامه بر تن نمایند به این گونه که یکی را دور کمر ببندد و دیگری را روی دوش بیاندازند....
مناسک حج

مکان احرام

مکان احرام (میقات) «۲۵۰» جهت مُحرم شدن، مکان‌های مشخصی در شرع، تعیین شده است و باید احرام عمره تمتع، از یکی از آنها واقع گردد و این مکانها «میقات» نامیده می‌‏شوند. مکان مُحرم شدن با توجه به اختلاف راه‌هایی که حجاج از آنها به طرف مکه معظّمه می‌‏روند، یکی از این پنج میقات است:...
مناسک حج

احکام عمرۀ تمتّع

فصل اول: احکام و اعمال عمره تمتّع عمره تمتّع از پنج عمل تشکیل می‌‏شود: عمل اول عمرۀ تمتّع: احرام‏ «۲۴۷» افرادی مانند اهل ایران و غیر ایشان که شانزده فرسخ یا بیش از آن با مکه معظّمه فاصله دارند، معمولًا به یکی از منظورهای ذیل مُحرم می‌‏شوند: الف. احرام برای عمره مفرده؛ ب. احرام برای عمره تمتّع؛ ج. اح...
مناسک حج

اعمال و احکام حج تمتّع‏

مقدمه «۲۴۳» حج تمتّع چنانکه گذشت از دو قسمت تشکیل می‏‌شود: عمره تمتّع و اعمال حج؛ و کسی که عمره تمتّع را انجام دهد، باید اعمال حج را به دنبال آن انجام دهد چه حج او مستحبی باشد و چه واجب، چه نیابی باشد و چه غیر آن....
مناسک حج

احکام نیابت‏

فصل چهارم: احکام نیابت «۱۷۷» هر گاه بر کسی حجّ واجب شود، لازم است خودش شخصاً حجّ به‌جا آورد؛ ولی به جهت آن که بعضی افراد قدرت بدنی بر حجّ ندارند یا این که حجّ بر آنها واجب شده و وفات نموده‏‌اند، نائب گرفتن لازم می‏‌شود. در چه مواردی نائب گرفتن، لازم است‏ «۱۷۸» ۱. شخص زنده در دو صورت واجب است نائب بگ...
مناسک حج

احکام حج میت و وصیت به حج‏

فصل سوم: احکام حج میت و وصیت به حج «۱۳۳» کسی که حج بر عهده او ثابت و مستقر شده است، و به هر دلیلی نتوانسته است تا زمان فوتش آن را به‌جا آورد، واجب است وصیت کند که از طرف او حج به‌جا آورند. قضای حجّ کسی که وصیت به حج نکرده است‏ کسی که وفات کرده و حجِ واجب بر عهده او بوده و وصیت به حج نکرده است:...
مناسک حج

استطاعت بذلی‏

«۱۰۴» گذشت که استطاعت بر هزینه حج به یکی از دو حالت ذیل حاصل می‌‏شود: الف. خود شخص هزینه حج را دارا باشد؛ ب. خود او دارای هزینه حج نباشد اما شخصی هزینه حج را با شرایطی که می‌‏آید به او بذل نماید، توضیحِ قسم اول آن گذشت، اکنون به توضیح قسم دوّم آن می‌‏پردازیم. نحوه محقق شدن حج بذلی‏ به یکی از گونه‌‏ه...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها