صفحه اصلی

در حال بارگیری...

احکام

مناسک حج

اعمال مِنی

«۶۷۵» ۱‌. هر گاه وقوف مشعر به پایان رسید، حُجاج باید به‌سوی منی روانه گردند و اعمالی که در آنجا واجب است، انجام دهند. «۶۷۶» ۲‌. ترتیب در اعمال منی، واجب تکلیفی است علی الاشهر الاحوط نه شرطی، و اگر کسی مثلًا قبل از قربانی حلق یا تقصیر نماید، مجزی است و لازم نیست بعد از قربانی کردن اعاده کند. «۶۷۷» ۳....
مناسک حج

احرام

فصل دوم: اعمال حج‌ عمل اول حج: احرام قبلًا گذشت که حج تمتّع از دو قسمت تشکیل می‌شود: عمره تمتّع و اعمال حج؛ توضیح عمره تمتّع و احکام آن به یاری خداوند متعال به پایان رسید، اکنون در این فصل به مدد وی به توضیح و تشریح اعمال حج می‌پردازیم....
مناسک حج

تقصیر

عمل پنجم عمرۀ تمتّع: تقصیر «۶۱‌۶» واجب پنجم از عمره، تمتّع «تقصیر» است.  «تقصیر»، یعنی کوتاه کردن؛ و مراد از آن در اینجا این است که مقداری از ناخن دست یا پا، یا مقداری از موی سر یا ریش یا سبیل، گرفته شود. «۶۱‌۷» توجه: در عمره تمتّع، تراشیدن سر به جای تقصیر، جایز نیست و کفایت هم نمی‌کند و اگر بتراشد ...
مناسک حج

سعی

عمل چهارم عمرۀ تمتّع: سعی «۵۸۰» واجب چهارم در عمره تمتّع «سعی بین صفا و مروه» است که عبارت است از: هفت مرتبه رفت و برگشت بین صفا و مروه، «سعی» نامیده می‌شود که از صفا شروع و در دور هفتم به مروه ختم می‌شود و به هر مرتبه آن یک «شوط» گفته می‌شود....
مناسک حج

تذکرات و نکات طواف

تذکر: نحوه تدارک قسمتی از یک دور طواف «۵۲‌۵» در حال طواف اگر کسی قسمتی از طواف را بدون اختیار و اراده با فشار جمعیت انجام داده یا مثلًا سینه یا پشت او به طرف خانه شده اگر بتواند آن مقدار را برمی‌گردد و از آن جا طواف را ادامه دهد؛ و گر نه بدون نیت دور می‌زند تا به محلّی که می‌باید تدارک نماید برسد و ...
مناسک حج

طواف

عمل دوم عمرۀ تمتّع: طواف طواف عبارت است از هفت دور (شوط) گردیدن به دور کعبه معظّمه؛ با شرایط و واجباتی که بیان می‌شود. ترک عمدی طواف «۴۵۲»‌ ۱.‌ طواف از ارکان عمره است و اگر شخصی آن را عمداً ترک کند چه حکم آن را بداند و چه نداند، عمره او باطل می‌شود. و وجوب ذبح یک شتر در همه احوال چه حال علم و عمد و ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها