صفحه اصلی

در حال بارگیری...

سیره

بیانات

اجتهاد و مقام رفیع آن

از مرحوم میرزا محمدتقی شیرازی١ نقل شده که می‌فرمود: «از بس اقوال متخالف فقهی به نظرم می‌رسد، به‌طوری‌که گویا محال است که بتوانم به یک قول، جازم شوم». و این کار کأنه برای ایشان همیشه اتفاق می‌افتاده است و شاید در هیچ‌موردی قاطع به حکم نبودند....
بیانات

امدادهای غیبی

به مناسبتی، از خانه یا مسجد خواستند عده‌ای را با ماشین ببرند، من هم مایل شدم با آن‌ها بروم، ولی تا خواستم سوار ماشین شوم، حس کردم مَلَکی مانع است و نمی‌گذارد سوار شوم. آری، بیش از این ما احتیاج به دستگیری ملک داریم، برای حفظ و نگهداری از معاصی، بلایی که چه‌بسا تا روز قیامت گرفتار آن باشیم. دنیا، عبر...
بیانات

کرامت کجا و معرفت حقّ کجا!

ما وقتی این گونه کرامت‌ها را می‌بینیم، با خود می‌گوییم ای کاش ما هم می‌توانستیم انجام دهیم، و حال اینکه چنین کرامت‌ها کجا و امکان معرفت و خداشناسی که خدا به ما داده است کجا؟!...
بیانات

اسوه پارسایی و تسلیم

یکی از اعلام نجف می‌گفت: روزی به دکّان سبزی فروشی رفته بودم؛ دیدم مرحوم قاضی خم شده و مشغول سوا کردن کاهو است ولی بر خلاف معمول، کاهوهای پلاسیده و دارای برگ‌های خشن و بزرگ را برمی‌دارد. من مرحوم قاضی را کاملاً زیر نظر داشتم، تا اینکه وی کاهوها را به صاحب دکّان داد و وزن کرد و مرحوم قاضی آنها را در ز...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها