صفحه اصلی

در حال بارگیری...

سیدبن‌طاووس

بیانات

عظمت سید‌بن‌طاووس (ره) در تعبدیات و ادعیه

مرحوم سیدبن‌طاووس رحمه‌الله در تعبدیات و ادعیه از ذخایر بوده است. در کتاب کشف‌المحجه می‌نویسد: برای روز تکلیف جشن گرفتم....
بیانات

از استجابت دعای خود خبر می‌دهند

مرحوم شیخ انصاری از مرحوم سید علی دزفولی عیادت می‌کند. سید اظهار می‌دارد که بعد از فوت، شیخ رحمه‌الله بر ایشان نماز بخواند. شیخ می‌فرماید: از خدا خواسته‌ام که شما بر من نماز بخوانید و دعایم مستجاب شده است! و همان گونه که شیخ فرموده بود، اتفاق افتاد....

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها