صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

سردار سپه جدید امر به مسافرت شما صادر کرده‌اند!

در سال ۴۹ ه.ق نخست وزیر نزد سردار سپه (رضاخان) رفت و گفت: شما مخلوع شده‌اید و سردار سپه جدید (محمدرضا) امر به مسافرت شما صادر نموده‌اند، و نیز گفت: برای مخارج مسافرت از فلان جا ده هزار تومان دریافت کنید؛ ولی همین که به اندرون خود رفت تا اطلاع دهد، شنید که صدای شیون از اندرون بلند شد، یعنی در اَعقاب شما نیز این شیون وجود دارد! سرانجام او را به درشکه سوار کردند و از زیر طاق نصرتی که برای سردار سپه جدید نصب کرده بودند، عبور دادند و آن را به او نشان دادند.

در محضر بهجت، ج۲، ص۵۰

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها