صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

آن با من نیست، با خداست

پیرمردی تاجر و تاجرزاده، ساکن قم نقل می‌کرد: «بیست‌وپنج سال پیش (و یا بیست‌وپنج ساله بودم) که در سامرا بودیم، مرحوم میرزا محمدحسن شیرازی، صاحب فتوای تحریم تنباکو، مریض و شاید در حال احتضار بودند».

گویا اطرافیان مرحوم میرزا و از جمله خود ناقل داستان فهمیده بودند که میرزا رحمه‌الله وفات می‌کند، او می‌گوید: «من در گوشه‌ای از اطاق نشسته بودم و درباره مرجعیت بعد از ایشان، آهسته با هم گفت‌وگو می‌کردیم و آقای میرزا رحمه‌الله در طرف دیگر اطاق به پهلو خوابیده بود، و هیچ‌صحبتی با ایشان نکردیم، ولی گویا با ایشان بودیم که جواب داد: آن با من نیست، با خداست».

در محضر بهجت، ج۱، ص ۲۶۹

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها