صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

پس چرا او را نکشتید؟

شخصی در زمان رضاشاه پهلوی به تولیت فحش داده بود، او را نزد رضاخان بردند. یکی گفت: تنها به تولیت فحش نداده است. رضا گفت: حتماً به من فحش داده؟! گفت آری، گفت: پس چرا او را نکشتید؟!

بله، تنها به‌خاطر اینکه به او فحش داده، می‌گوید: پس چرا او را نکشتید؟!

در محضر بهجت، ج۱، ص ۱۸۵

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها