صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

نقش سازمان ملل در بدبختی دولت‌های ضعیف و...

اگر کفار چنین بگویند و ما را مغلوب و محکوم خود کنند که علمای۱ شما آنچه را که می‌خواستند کردند، و هرکه را در برابر و مخالف خود دیدند کشتند. می‌گوییم: اگر سازمان ملل که دم از حمایت از حقوق بشر می‌زند راست می‌گوید، کاری با دولت‌های ضعیف نداشته باشد و در ضعف و ناتوانی آنها نکوشد و مانع پیشرفت آنها نشود. اگر راست می‌گفتند، جنگ جهانی دوم را به راه نمی‌انداختند.
آنها نه‌تنها با دفتر شرع، که با دفتر عقل و عقلا نیز مخالفت دارند.

در محضر بهجت، ج۱، ص ۳۱۶
 
  • ۱. علمای باطل، نظیر طلحه، زبیر، معاویه و... .

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها