صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

آتش‌زدن کتابخانه شیخ طوسی رحمه‌اللّه

چقدر کار پست است که کتاب‌ها و کتابخانه مرحوم شیخ طوسی را در بغداد آتش زدند، با اینکه گذشته از کتاب‌های حدیثی شیعه که در آن وجود داشت، کتب ضلال را هم که در آن نگا‌هداری می‌کرده و قابل احتجاج بوده و فواید دیگری نیز داشته است، همه را آتش زدند. علاوه بر اینکه شاید الی‌ماشاءاللّه از کتاب‌های حدیثی عامه در آن کتابخانه بوده، و نیز کتاب‌های خطی و شخصی شیخ مفید رحمه‌اللّه که در دست شیخ بوده و در دست عامه نبوده و ظاهراً اکثر اصول اربعمأة حدیثیه که مرحوم شیخ طوسی روایات آنها را در «تهذیب» و «استبصار» ذکر نموده، در آن کتابخانه وجود داشته است.

در محضر بهجت، ج۱، ص ۱۶۹

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها