صفحه اصلی

در حال بارگیری...

سگ و خوک

«١٠٩» سگ و خوکی که درخشکی زندگی می‌کنند، همه اجزاء، حتی مو، استخوان، پنجه، ناخن و رطوبت آنها، نجس است؛ ولی سگ و خوک دریایی پاک است.

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها