صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

یاوران مذهب تشیع و وظیفه‌ی ما

خدا رحمت کند مرحوم شرف‌الدین را که مذهب شیعه را نصرت کرد، و مقام اول را در میان انصار مذهب داراست. همچنین آقای سید محسن امین رحمه‌الله، صاحب «اعیان‌الشیعه»، و آقای شیخ محمدحسین کاشف‌الغطا رحمه‌الله، صاحب کتاب «اصل‌الشیعة و اصولها»، و مرحوم شیخ عبدالحسین امینی صاحب «الغدیر»، که همگی مذهب را نصرت کردند.

 

مرحوم شرف‌الدین در جواب فحش عامه فحش نمی‌دهد، بلکه قلم و بیانش خیلی‌خیلی مؤدب است. کتاب الزهرا[۱] ایشان خیلی کتاب شریفی است، از کتاب «الفصول‌المهمة» هم بهتر است، خیلی بهتر است، حجت‌الاسلام و افتخارِ مسلمان‌هاست. مرحوم شیخ محمدرضا آل‌یس رحمه‌الله می‌فرمود: منصفی پیدا نمی‌شود که کتاب الفصول‌المهمة مرحوم شرف‌الدین را مطالعه کند و شیعه نشود.

 

اما صاحب کتاب احقاق‌الحق[۲] در جواب فحاشی عامه فحاشی می‌کند. البته نه ابتدائاً، و مرحوم مظفر[۳] هم در کتاب «دلائل‌الصدق» فحاشی نمی‌کند. خدا رحمتشان کند، خدا می‌داند که چه مقامی اکنون عندالله دارند! زیرا در نصرت دین و مذهب تشیع کوتاهی نکردند. باید چنان براهینی برای اثبات مذهب بیاوریم و بیان کنیم که اگر دیوار هم بشنود، بگوید حق با شما است. و آقای بروجردی رحمه‌الله هم همین راه را تصدیق می‌کردند.

 

#پی‌نوشت:

[۱]. الکلمة الغراء فی تفضیل فاطمة الزهراء.

[۲]. قاضی نورالله‌بن‌شرف‌الدین حسینی تستری مرعشی (۹۵۶ ۱۰۱۹)، صاحب تألیفات بسیار از جمله: احقاق‌الحق، الصوارم المهرقة، مصائب‌النواصب.

[۳]. مرحوم شیخ محمدحسن مظفر، برادر شیخ محمدرضا مظفر صاحب کتاب المنطق و اصول الفقه.

 

در محضر بهجت، ج۱، ص ٢۵۶

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها