صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

امروز تو ابوبکر و عمری...

به یاد دارم در نهضت عراق علیه انگلیس، می‌گفتند: در مجالس روضه‌خوانی از طرف دولت عثمانی هم شرکت می‌کردند، با اینکه معمولاً سنی بودند. روزی جمعیت در خانه مرحوم حاج حسین مازندرانی در کربلا جمع شده بودند؛ زیرا ـ بعد از میرزا محمدتقی شیرازی رحمه‌الله ـ کربلا در تقسیمات دولتی نسبت به نجف مرکزیت داشت. خطیبی از اسلامبول آمده بود و مردم را علیه انگلیس تحریض و تشویق می‌کرد. آن خطیب در ضمن سخنرانی رو کرد به آقای حاج حسین قدس‌سره و گفت: «امروز تو ابوبکر و عمری، مردم باید از شما متابعت کنند!»؛ یعنی در آن روز هیچ فرقی بین شیعه و سنی در جهت دفاع از دولت اسلامی عثمانی و جنگ با انگلیس نبود و هر دو فرقه (شیعه و سنی) علیه کفر با هم متحد و برادر بودند.

در محضر بهجت، ج۲، ص۲۰۱

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها