صفحه اصلی

در حال بارگیری...
بیانات

اگر تمام هندوستان را هم بدهی...

آقا خان محلاتی از هندوستان برای ناصرالدین شاه نوشت اگر می‌خواهی روابط ایران با ما توسعه یابد، اجازه می‌دهم دروازه هند را باز کنند تا تجارت میان ایران و هند دایر، و هندوستان مال شما باشد.

ناصرالدین شاه در جوابش نوشت: اگر تمام هندوستان را هم بدهی، غیر از مذهب جعفری در ایران نباید باشد.

در محضر بهجت، ج۲، ص۱۹۳

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها