صفحه اصلی

در حال بارگیری...

قضاوت

بیانات

بهترین اشتغال برای علما

علمای سابق کارشان منحصر بود به درس و تدریس و نوشتن، و گویا عمرشان وقف همین کارها بود و از کار خود خوشحال بودند. البته قبل از مشروطه علما به قضاوت و رسیدگی به امور مردم نیز اشتغال داشتند؛ ولی پس از آن، از این‌گونه کارها برکنار شدند. البته رسیدگی به امور مردم، قضاوت، اجرای حدود و… چه‌بسا برای مردم ناخ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها