صفحه اصلی

در حال بارگیری...

جنگ جهانی

بیانات

نیمی مَلَک و نیمی حیوان

ممکن است گفته شود: از آنجا که انسان از دو جزء (جسم و روح) مرکب است، کافی است گاهی به آن جزء ملکوتی و روحی نظر کند، و گاهی به جزء جسمانی؛ یعنی با یکی به بالا، و با دیگری به پایین نظر کند، هم روحانیت و لوازم آن را تقویت کند، و هم جسمانیت و لوازم آن را، نه اینکه به تمام معنا از خود بگذرد، زیرا نیمی مَل...
بیانات

نقش سازمان ملل در بدبختی دولت‌های ضعیف و...

اگر کفار چنین بگویند و ما را مغلوب و محکوم خود کنند که علمای۱ شما آنچه را که می‌خواستند کردند، و هرکه را در برابر و مخالف خود دیدند کشتند. می‌گوییم: اگر سازمان ملل که دم از حمایت از حقوق بشر می‌زند راست می‌گوید، کاری با دولت‌های ضعیف نداشته باشد و در ضعف و ناتوانی آنها نکوشد و مانع پیشرفت آنها نشود....
بیانات

سید جمال‌الدین هم برای همین کشته شد!

سید جمال‌الدین اسدآبادی هم برای همین کشته شد که می‌خواست برای قوت و قدرت دولت اسلامی، ایران را به دولت عثمانی ملحق کند. در جنگ جهانی اول به «مصطفی کمال» که صدراعظم دولت عثمانی بود، رشوه و وعده ریاست دادند تا قدرت سلطان عثمانی را تجزیه کند و از بین ببرد، و دولت عثمانی منحصر به ترکیه گردد. بدین ترتیب...
بیانات

مدارای امیرالمؤمنین و سیدالشهدا (ع) با دشمنان

در صفین وقتی لشکر معاویه بر آب مسلط شدند، آب را بر آن حضرت و اصحابش بستند، اما وقتی که حضرت مسلط شد، به آنها آب داد و مانع نشد.۱ آیا تا به حال دیده یا شنیده شده که کسی در وقت جنگ، به دشمن خود آب بدهد؟!...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها