صفحه اصلی

در حال بارگیری...

خمس

شبکه‌های اجتماعی

عکس‌نوشت یک‌شنبه ۴ آذر ماه ١٣٩٧

استفتاء از حضرت آیت‌الله بهجت قدس‌سره
سؤال: زن مى‌داند كه شوهرش خمس نمى‌دهد، آيا مى‌تواند بدون اجازۀ شوهر، خمس چيزى را كه در خانه از مخارج سال اضافه آمده، بپردازد؟ جواب: خير، نمى‌تواند؛ مگر به اندازۀ مورد استفادۀ خود زن باشد.   ...
بیانات

مال من غرق نمی‌شود!

به آقا شیخ ابراهیم کلباسی١ رحمه‌الله که مال‌التجاره داشت و با آن امرار معاش می‌نمود، خبر دادند که کشتی‌های تجاری غرق شده و مال‌التجاره شما هم در ضمن اموال دیگر غرق شده است، ایشان فرمودند: مال من غرق نمی‌شود، چون حقوقش (خمسش) را داده‌ام. بعد از مدتی خبر آمد که مال‌التجاره ابراهیم‌نامی با نشانی‌هایی ک...
بیانات

هرچه به ما به ارث رسید، از دست دادیم!

گویا خوابیم! آیا نمی‌شود از این خواب بیدار شویم! چه خوب است در هر شهر و ده و مجتمعی، مهمان‌خانه‌های مجانی برای فقرا و مساکین باز شود؛ مثلاً اگر صدهزار نفر روزی حداقل یک تومان بدهند تا برای فقرا صرف شود، خدا می‌داند چقدر افراد را می‌توان با آن تأمین کرد! در عرب‌های بادیه‌نشین و دهات و روستاهای عراق و...

زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد

«١۴۴٢» اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد، یا به طریقی دیگر مثل صلح به او منتقل شود، باید خمس آن را بدهد و اگر پول آن را هم بدهد، اشکال ندارد، و بنابر اظهر بین زمین مزروعی و یا غیر مزروعی فرقی نیست، ولی اگر خانه و دکان و مانند اینها را از مسلمان بخرد، در صورتی که مقصود اصلی او از این معامله زمین ...

مصرف خمس

«١۴۴۶» خمس را باید دو قسمت کنند، یک قسمت آن سهم سادات است که بنابر احتیاط واجب باید با اذن مجتهد جامع‌الشرایط به سید فقیر، یا سید یتیم، یا به سیدی که در سفر درمانده شده بدهند و نصف دیگر آن سهم امام علیه‌السلام است که در این زمان باید به مجتهد جامع‌الشرایط بدهند، و در صورت عدم مطالبه مجتهد، به مصرفی ...

جواهری که با غواصی به‌دست می‌آید

«١۴٣۴» اگر به‌وسیله غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا، لؤلؤ و مرجان یا جواهر دیگری که با فرو رفتن در دریا بیرون می‌آید به‌دست آورند، خواه روییدنی باشد، یا معدنی، چنانچه بعد از کسر هزینه غواصی، قیمت آن به ١٨ نخود طلا برسد، باید خمس آن را بدهند، خواه در یک نوبت آن را از دریا بیرون آورده باشند یا در چند نوب...

غنیمت

«١۴۴١» اگر مسلمانان به امر امام علیه‌السلام با کفّار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به‌دست آورند، به آنها غنیمت گفته می‌شود، و باید مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند، مانند هزینه نگهداری و حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام علیه‌السلام صلاح می‌داند به مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام علیه‌السلام ...

گنج

«١۴٢٢» گنج، مالی است که در زمین یا در درخت یا کوه یا دیوار پنهان باشد و کسی آن را پیدا کند و طوری باشد که به آن، گنج بگویند. «١۴٢٣» اگر انسان در زمینی که ملک کسی نیست، گنجی پیدا کند مال خود او است و باید خمس آن را بدهد....

مال حلال مخلوط به حرام

«١۴٢٧» اگر مال حلال با مال حرام به‌طوری مخلوط شود که انسان نتواند آنها را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن، هیچ کدام معلوم نباشد؛ باید خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس، بقیه مال حلال می‌شود. «١۴٢٨» اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند، ولی صاحب آن را نشناسد،...

خمس

در هفت چیز، خمس واجب می‌شود: ١ـ منفعت کسب؛ ٢ـ معدن؛ ٣ـ گنج؛ ۴ـ مال حلال مخلوط به حرام؛ ۵ـ جواهری که به‌واسطه غواصی، یعنی فرو رفتن در دریا به‌دست می‌آید؛ ۶ـ غنیمت جنگ؛ ٧ـ زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد. و احکام اینها به ترتیب در مسائل بعدی ذکر خواهد شد. ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها