صفحه اصلی

در حال بارگیری...

شرایط واجب شدن حج تمتع

مناسک حج

استطاعت بذلی‏

«۱۰۴» گذشت که استطاعت بر هزینه حج به یکی از دو حالت ذیل حاصل می‌‏شود: الف. خود شخص هزینه حج را دارا باشد؛ ب. خود او دارای هزینه حج نباشد اما شخصی هزینه حج را با شرایطی که می‌‏آید به او بذل نماید، توضیحِ قسم اول آن گذشت، اکنون به توضیح قسم دوّم آن می‌‏پردازیم. نحوه محقق شدن حج بذلی‏ به یکی از گونه‌‏ه...
مناسک حج

توضیح شرایط وجوب حج‏

شرط اول و دوم حج: «بلوغ» و «عقل» ۱. بلوغ: «۲۹» ۱. یکی از شرایط وجوب حج، «بلوغ» است؛ پس اگر شخصی که بالغ نشده حج به‌جا آورد، کفایت از حجِ واجب نمی‏‌کند. «۳۰» ۲. اگر شخص نابالغ به حج برود و در اثنای آن بالغ شود و شرایط استطاعت را داشته باشد، دو حالت دارد:...
مناسک حج

استطاعت‏

شرط سوّم وجوب حج: استطاعت‏ «۳۶» شرط سوّم وجوب حج آن است که شخص، «مستطیع» باشد؛ و «استطاعت» آن است که توانایی و قدرت از چند جهت برای او حاصل باشد که اجمال آن گذشت، و اکنون به یاری خداوند متعال، به تفصیل، بیان می‏‌شود: ۱. توانایی زمانی‏ «۳۷» یکی از شرایط استطاعت آن است که زمان مناسب و کافی برای رفتن ب...
مناسک حج

کوتاهی در انجام حج واجب

(مستقر شدن حج) «۲۷» ۱. کسی که دارای شرایط وجوب حج باشد، باید در اولین سال، حج به‌جا آورد؛ و اگر در انجام آن کوتاهی کند، علاوه بر این که معصیت نموده حج بر او «مستقر» می‌‏شود، یعنی حج بر ذمّه و عهده او ثابت می‌‏شود، و باید آن را به هر نحو ممکن در اولین وقت ممکن، انجام دهد؛ حتی اگر هزینه سفر را از دست ...
مناسک حج

شرایط واجب شدن حجّ تمتّع‏

فصل دوم: شرایط واجب شدن حجّ تمتّع‏ «۱۵» چنانچه اشاره شد باید شرایط خاصی فراهم شود تا «حَجّة الاسلام» بر شخصی واجب شود، این شرایط عبارتند از: «۱۶» اول و دوم «بلوغ» و «عقل» «۱۷» سوّم این که «مستطیع» باشد؛ و معنای مستطیع بودن، توانایی بر تمامی امور ذیل است:...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها