صفحه اصلی

در حال بارگیری...

وجوب حج

مناسک حج

احکام نیابت‏

فصل چهارم: احکام نیابت «۱۷۷» هر گاه بر کسی حجّ واجب شود، لازم است خودش شخصاً حجّ به‌جا آورد؛ ولی به جهت آن که بعضی افراد قدرت بدنی بر حجّ ندارند یا این که حجّ بر آنها واجب شده و وفات نموده‏‌اند، نائب گرفتن لازم می‏‌شود. در چه مواردی نائب گرفتن، لازم است‏ «۱۷۸» ۱. شخص زنده در دو صورت واجب است نائب بگ...
مناسک حج

احکام حج میت و وصیت به حج‏

فصل سوم: احکام حج میت و وصیت به حج «۱۳۳» کسی که حج بر عهده او ثابت و مستقر شده است، و به هر دلیلی نتوانسته است تا زمان فوتش آن را به‌جا آورد، واجب است وصیت کند که از طرف او حج به‌جا آورند. قضای حجّ کسی که وصیت به حج نکرده است‏ کسی که وفات کرده و حجِ واجب بر عهده او بوده و وصیت به حج نکرده است:...
مناسک حج

استطاعت بذلی‏

«۱۰۴» گذشت که استطاعت بر هزینه حج به یکی از دو حالت ذیل حاصل می‌‏شود: الف. خود شخص هزینه حج را دارا باشد؛ ب. خود او دارای هزینه حج نباشد اما شخصی هزینه حج را با شرایطی که می‌‏آید به او بذل نماید، توضیحِ قسم اول آن گذشت، اکنون به توضیح قسم دوّم آن می‌‏پردازیم. نحوه محقق شدن حج بذلی‏ به یکی از گونه‌‏ه...
مناسک حج

توضیح شرایط وجوب حج‏

شرط اول و دوم حج: «بلوغ» و «عقل» ۱. بلوغ: «۲۹» ۱. یکی از شرایط وجوب حج، «بلوغ» است؛ پس اگر شخصی که بالغ نشده حج به‌جا آورد، کفایت از حجِ واجب نمی‏‌کند. «۳۰» ۲. اگر شخص نابالغ به حج برود و در اثنای آن بالغ شود و شرایط استطاعت را داشته باشد، دو حالت دارد:...
مناسک حج

استطاعت‏

شرط سوّم وجوب حج: استطاعت‏ «۳۶» شرط سوّم وجوب حج آن است که شخص، «مستطیع» باشد؛ و «استطاعت» آن است که توانایی و قدرت از چند جهت برای او حاصل باشد که اجمال آن گذشت، و اکنون به یاری خداوند متعال، به تفصیل، بیان می‏‌شود: ۱. توانایی زمانی‏ «۳۷» یکی از شرایط استطاعت آن است که زمان مناسب و کافی برای رفتن ب...
مناسک حج

کوتاهی در انجام حج واجب

(مستقر شدن حج) «۲۷» ۱. کسی که دارای شرایط وجوب حج باشد، باید در اولین سال، حج به‌جا آورد؛ و اگر در انجام آن کوتاهی کند، علاوه بر این که معصیت نموده حج بر او «مستقر» می‌‏شود، یعنی حج بر ذمّه و عهده او ثابت می‌‏شود، و باید آن را به هر نحو ممکن در اولین وقت ممکن، انجام دهد؛ حتی اگر هزینه سفر را از دست ...
مناسک حج

شرایط واجب شدن حجّ تمتّع‏

فصل دوم: شرایط واجب شدن حجّ تمتّع‏ «۱۵» چنانچه اشاره شد باید شرایط خاصی فراهم شود تا «حَجّة الاسلام» بر شخصی واجب شود، این شرایط عبارتند از: «۱۶» اول و دوم «بلوغ» و «عقل» «۱۷» سوّم این که «مستطیع» باشد؛ و معنای مستطیع بودن، توانایی بر تمامی امور ذیل است:...
مناسک حج

اعمال حجّ تمتّع

«۴» حجّ تمتّع از دو قسمت تشکیل می‌شود: ۱. عمره تمتّع ۲. اعمال حجّ. «۵» ۱- «عمره تمتّع» که قبل از انجام حج صورت می‏‌گیرد و از پنج عمل تشکیل می‌‏شود. «۶» ۲- «اعمال حج» سیزده عمل است که با ضمیمه عمره تمتّع هیجده عمل می‏‌شود. ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها