صفحه اصلی

در حال بارگیری...

شیخ طوسی

کلیپ

بیانات آیت‌الله بهجت (ره) دربارۀ وحدت شیعه و سنی

به مناسبت هفته وحدت
مردم را آگاه بکنیم؛ ما با اهل‌سنت راه مسالمت کامله را داریم؛ هیچ اشکالی نداریم. آنها به طریقۀ خودشان باشند، ما هم به طریقۀ خودمان. مدارک را نشان می‌دهیم؛ کاری نداریم. شهادتین را که ما هم قائل هستیم، آنها هم قائل‌اند....
بیانات

کثرت تألیفات شیخ طوسی

شیخ طوسی رحمه‌اللّه در تألیف بسیار موفق بوده است، کتاب‌های «خلاف»، «تبیان»، «مبسوط»، «تهذیب»، «استبصار»، «جمل عقود»، «نهایه»، «عُدّة»، «مصباح» و «غیبت» از تألیفات اوست، و فهرست رجال کشی هم، همان اختیارات شیخ رحمه‌اللّه است. «تلخیص‌الشافی» نیز از تألیفات شیخ رحمه‌اللّه است، و شافی در علم کلام و در مو...
بیانات

لزوم چاپ و احیای کتب کلامی شیعه

کتب کلامی شیعه در غیر مبحث امامت کم در دسترس است، نه اینکه کم است. کتاب‌های کلامی در زمینه توحید، معاد و نبوت، کم در دسترس است. اگر این کتاب‌ها پیدا و چاپ شوند، خیلی خوب است. ولی بحمدالله کتاب‌های کلامی در مبحث امامت، مفصل و مبسوط در دست است. مانند کتاب «تلخیص‌الشافی» شیخ طوسی قدس‌سره که یک کتاب کلا...
بیانات

آتش‌زدن کتابخانه شیخ طوسی رحمه‌اللّه

چقدر کار پست است که کتاب‌ها و کتابخانه مرحوم شیخ طوسی را در بغداد آتش زدند، با اینکه گذشته از کتاب‌های حدیثی شیعه که در آن وجود داشت، کتب ضلال را هم که در آن نگا‌هداری می‌کرده و قابل احتجاج بوده و فواید دیگری نیز داشته است، همه را آتش زدند. علاوه بر اینکه شاید الی‌ماشاءاللّه از کتاب‌های حدیثی عامه د...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها