صفحه اصلی

در حال بارگیری...

حکومت

بیانات

سرانجام معلوم می‌شود که حتی دنیای آنها از دنیای دیگران بدتر است!

گاه کار به جایی می‌رسد که رییس سازمان‌های امنیتی حکومت‌ها را که سال‌ها برای آنها خدمت کرده و چه بسا اموالی را برای همان حکومت غصب کرده، با این همه، وجود او را خطرناک می‌بینند، زیرا ممکن است علیه آنها قیام کند، و یا دولت دیگری از او استفاده اطلاعاتی کند، لذا به هر وسیله ممکن او را به قتل می‌رسانند! آ...
بیانات

سودمند نبودن صلاح حکومت در صورت عدم اصلاح افراد جامعه

صلاح حکومت، بدون اصلاح افراد جامعه سودمند نیست و همچنین بر عکس؛ زیرا اگر افراد اصلاح شوند، و حکومت بد و غیرصالح باشد، آنها فقط در باطن خوبند هر چند اظهار نمی‌کنند؛ و اگر حکومت هم مُصلِح باشد، افراد صالح واقعی که در ظاهر و باطن صالحند، آزاد و راحت خواهند بود؛ اما اگر افراد جامعه در باطن اصلاح نشده با...
بیانات

نقد مرام کمونیستی

انسان در خواب هم نمی‌دید که مرام کمونیست را کسی ادعا کند؛ زیرا در هیچ‌دینی نبود که کسی حق نداشته باشد از مال و دست‌رنج خود استفاده کند و آزاد نباشد که در مال خود تصرف کند، چنان‌که در مرام کمونیست است. اگر راست می‌گویند آزادی است و فشار و سر نیزه و اکراه و اجباری در کار نیست، پس دروازه شهرها را به رو...
بیانات

اختلاط با کفار، آغاز تسلط کفار

آیا اگر مثلاً کفار بر نفت ایران حکومت کردند، می‌شود که نتوانند بر ایران و مردم ایران حکومت کنند؟! و مالِک‌الرقابِ ممالک اسلامی و مسلمانان نشوند؟! ...

آخرین مطالب

نمایه‌ها

فیلم ها